Obchodní podmínky internetového obchodu

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti Pěkné dřevo s.r.o., se sídlem Slunná 562, 664 82 Říčany u Brna, identifikační číslo: 03278387, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 84283 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.peknedrevo.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").
 3. 1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 4. 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 5. 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 6. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Kvalita dřeva

Vzhledem k tomu, že masivní dřevo je přírodní materiál, u něhož ani zpracováním - tedy řezáním, hoblováním, broušením, sušením v sušárnách nelze zastavit některé procesy, mohou se u dodaného zboží, především u hoblovaného řeziva - prkna, hranoly... objevit tyto projevy takovýchto procesů:
a) mírné prasklinky a trhlinky ve dřevě 

b) výskyt suků
c) výskyt míst s nahromaděnou smůlou - smolince
d) mírné prohnutí dlouhých prken a hranolů
Tyto výše popsané defekty dřeva se dají odstranit lepením, kytováním, přebroušením, přichycením k rovnému podkladu. Jedná se o vady, které jsou pro dřevo typické a při dalším zpracování dřeva jsou odstranitelné.
Zakázková výroba
Termíny dodání
Doprava a vyzvednutí zboží
Nepřijetí objednávky
Vrácení zboží
Adresa pro zaslání zboží zpět PROVOZOVATELI:CONSULO s.r.o.Ondrouškova 9 635 00 Brno
O vrácení zboží nás předem informujte na info@consulo.cz nebo telefonicky na tel.: 777 871 331.
Podmínky pro vrácení zboží:
Reklamace spárovka
1) Záruka na jakost zaniká zpracováním zboží ve výrobě kupujícího. Pokud si nejste jistí odpovídající kvalitou, nezpracovávejte spárovku.
2) Kupující je povinen dodané zboží ihned po přijetí prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.
3) Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně nebo emailem do 3 dnů od fyzického převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o reklamaci kupující odešle na info@consulo.cz nebo na adresu CONSULO s.r.o., Ondrouškova 9, 63500 Brno
4) K reklamaci je nutné přiložit veškeré doklady o nabytí reklamovaného zboží.
5) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
8) Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 14 dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace.
Záruka a reklamace

 1. Většina zboží - výrobků, které na našich webových stránkách nabízíme, není skladem - musí se po vaší objednávce vyrobit. Protože jde většinou o zakázkovou výrobu, je zakázka vždy s vámi ještě před uzavřením konzultována, proto:

  VEŠKERÉ OBJEDNÁVKY JSOU BRÁNY JAKO NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

  a teprve po oboustranném odsouhlasení bude považována za závaznou objednávku.

  Vzhledem k tomu, že masivní dřevo je přírodní materiál, u něhož ani zpracováním - tedy řezáním, hoblováním, broušením, sušením v sušárnách nelze zastavit některé procesy, mohou se u dodaného zboží, především u hoblovaného řeziva - prkna, hranoly... objevit tyto projevy takovýchto procesů:

  U hotových výrobků - nábytku a spárovek se vyspravené drobné vady - vylepené a vytmelené trhliny, přesukované vypadlé suky, vyfrézované nebo vyškrábané a vytmelené smolníky nepovažují za vady.

  Většina nabízeného zboží je vyráběna až po objednání, tedy není vyrobená a není skladem. Jelikož se jedná o výrobu dle individuálního přání zákazníka (rozměr, lazura, impregnace...) - zakázkovou výrobu, vyžadujeme zálohu ve výši 50% z ceny objednávky.

  Termín dodání je individuální a závisí na více okolnostech - složitost výroby, sezónost, naplnění kapacity výroby... v každém případě budete o termínu zhotovení a dodání informováni před přijetím závazné objednávky a to v naší odpovědi na vaši objednávku a pokud vám termín nebude vyhovovat, objednávku zrušíme bez jakýchkoliv dalších vzájemných závazků. Termínem zhotovení se rozumí dokončení zakázky na dílně, nikoliv termín dodání. Termín zhotovení je stanoven na základě aktuální situace ve výrobě a dostupnosti materiálu a bude objednavateli sdělen v dobré víře ve splnění termínu. Nesplnění termínu dodání provozovatele nezavazuje k náhradě žádných sankcí od objednavatele.

  Dopravu zajistíme našimi vozy po celé ČR - 10 Kč/km bez dph (účtují se oba směry, k vám i zpět), Českou poštou (do 30 kg) nebo kurýrní službou PPL. Cenu přepravy vám rovněž sdělíme ještě před uzavřením závazné objednávky.

  Doprava ZDARMA je možná v rámci města Brna při objednávce nad 2.000 Kč vč dph.

  Zboží je možno si také vyzvednout přímo na dílně ve Veverských Knínicích (cca 2 km od sjezdu z dálnice).

  PROVOZOVATEL - si vyhrazuje právo nepřijmout ke zpracování neúplnou nebo nepravdivě vyplněnou objednávku. PROVOZOVATEL si dále vyhrazuje právo nepřijmout ke zpracování objednávky od osob nebo firem, které v minulosti neplnily povinnosti vyplývající z uzavření závazné objednávky (nezaplacení zboží, bezdůvodné nepřevzetí balíku, opakovaná storna objednávek...).

  Zákazník má dle Novely občanského zákoníku 367/2000 právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem přes internet jako fyzická osoba (nepodnikatel). Při odstoupení od kupní smlouvy se vrací celá cena za zboží, náklady na vrácení zboží hradí kupující.

  zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (pokud je zboží opatřeno obalem)zboží nesmí být použité ani poškozené

  zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji převzali, tzn.: včetně příslušenství, návodu, originálu dokladu o koupi (faktura)

  zboží doporučujeme zasílat pojištěné, PROVOZOVATEL neručí za ztrátu nebo poškození při cestě k nám - poškozený balík od Vás nebude PROVOZOVATELEM převzat od dopravce

  zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží PROVOZOVATEL nepřevezme

  vracení zboží je možné po dohodě i osobně

  při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám PROVOZOVATEL zašle v zákonné lhůtě peníze za zboží zpět převodem na účet nebo složenkou na Vaši adresu

  při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebude PROVOZOVATEL akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašle zpět na Vaše náklady

  6) Prodávající není zodpovědný za škody způsobené třetí stranou - dopravcem. Kupující je povinen nepřevzít zjevně poškozené zboží od přepravce.

  7) Kupující prohlašuje, že je mu známo, za jakých podmínek se spárovka skladuje a používá a jak se dále zpracovává. Je si vědom toho, že spárovka je polotovar určený k dalšímu zpracování a není určená pro samostatné použití bez přichycení k další truhlářské nebo nábytkářské konstrukci nebo pevnému stavebnímu prvku.

  Záruční doba nebo doporučené datum spotřeby je uvedeno na obalu zboží. Není-li tomu tak, je záruční lhůta 24 měsíců od data převzetí zboží zákazníkem. Reklamace se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.

  Reklamace neprodleně hlaste na info@peknedrevo.cz nebo telefonicky na tel.: 606 676 227 Vás bude PROVOZOVATEL kontaktovat a dohodne s Vámi další postup při reklamaci a způsob dodání reklamovaného zboží. Oprávněné reklamace PROVOZOVATEL vyřídí (oprava, výměna zboží, vrácení peněz...) v nejkratším možném termínu (konzultace s výrobcem, jednání o výměně nebo opravě, oprava zboží...). Neoprávněné reklamace - zboží Vám bude na Vaše náklady posláno zpět.